DENGA PLATINUM YAKY BULK

100% HUMAN HAIR QUALITY BULK

 

LENGTHS
14″, 16″, 18″
COLORS
1, 1B, 2, 4, 27, 30, 33, 613, 99J, BLUE, RED, FR1B/30, FR1B/33, FR1B/350, FR1B/BURG, FR27/613, FR4/30

Category: